Diclaimer en copyright

Disclaimer

Thumbnail van PDF Disclaimer en copyright

Inhoud

  1. Disclaimer
  2. Beperkte aansprakelijkheid
  3. Auteursrechten

1. Disclaimer

Dutchdrives (Kamer van Koophandel: 28049765) verleent u hierbij als zakelijke gebruiker toegang tot dutchdrives.com en nodigt u uit de daar aangeboden artikelen te kopen. Dutchdrives behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen, delen te verwijderen of delen toe te voegen zonder u daarvan op de hoogte te hoeven stellen.

2. Beperkte aansprakelijkheid

Dutchdrives spant zich in om de inhoud van dutchdrives.com zo vaak als praktisch mogelijk te actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat (een deel van) de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze site aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van Dutchdrives. Zowel voor prijzen als voor andere informatie over producten, procedures of condities op dutchdrives.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Overeenkomsten betreffende producten, procedures of condities waarop dit voorbehoud van toepassing zou kunnen worden geacht (althans voor het deel dat betrekking heeft op bedoelde producten, procedures of condities) niet tot stand te zijn gekomen. Voor eventueel op de site opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Dutchdrives geen aansprakelijkheid aanvaarden.

3. Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze website liggen bij Dutchdrives. Alle merkrechten en rechten van intellectueel eigendom betreffende de op dutchdrives.com getoonde artikelen en bijbehorende informatie liggen bij de respectievelijke rechthebbenden. Kopiëren, verspreiden, linken en enig ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dutchdrives, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.